Asbest, PCB och industrisanering

Du kan anlita oss för industrisanering och specialmålning av industrier.
Vi sanerar även asbest och PCB samt utför materialinventering. 

Kontakta oss för industrisanering

Vi har den utrustning och kompetens som krävs för sanering av industrier. Vi använder oss av godkända metoder och använder oss av högtryckstvätt, blästring och slipning. Du kan tryggt överlåta dina saneringsproblem till oss. Självklart anpassar vi saneringen så att ditt företag får en minimerad driftstörning. Anlita en expert på industrisanering. Kontakta Gällivare Måleri AB.

Sanering vid t ex ombyggnationer - Asbest och PCB

Asbest har varit förbjudet i Sverige sedan slutet av 70 talet. Vi tar hand om asbest på ett säkert sätt och sanerar er närmiljö från farligt asbeststoft. Asbestisolering finns i äldre pannor, rör och ventilationskanaler. Du hittar det också i inom brandskydd, golvmattor, fogmassa och i golvlim. Våra kunniga medarbetare är väl utbildade inom de hälsorisker asbest medför. Vi ser till att lokalen som ska saneras blir avskärmad under arbetet och använder den skyddsutrusning som krävs. Allt arbete med asbest ska anmälas till arbetsmiljöverket och avfallet ska märkas upp och lämnas till specialdeponi.

PCB tillhör miljö- och hälsoskadliga kemikalier. De förbjöds 1972. Under perioden 1956-1973 användes PCB inom byggnationer och renoveringar. Alla fastigheter från denna tid ska inventeras enligt Miljödepartementets förordning. PCB finns i olika byggmaterial som fogmassa, golvmassa och isolerrutor samt kondensatorer inom el. Vi inventerar din fastighet och erbjuder sanering av PCB i enlighet med de miljö och säkerhetsföreskrifter som finns.Vi har en nära kontakt med arbetsmiljöverket och håller oss uppdaterade angående regelverk och materialinventering.

 

 

Lokaler

Industri- och specialmålning

Kontakta oss - vi har den erfarenhet och utrustning som krävs